Virtual Museum of traces in the maze

"Parchment maze” will generate too many arguments.. But when there is an argument, there will be an answer...

Home Антихтонът на Данте

Антихтонът на Данте

1 Библиотека Валичелияна
2 Ватикана
3 Военна база Чекиньола, Рим
4 Лондон, Британски Музей
5 Рим
6 Скрития град на Копеде
7 Солун
8 Оксфорд
9 Лепенски Вир, Сърбия
10 Казанлък, Търничене
11 Истанбул
12 Страшният съд

Повече за Антихтонът на Данте

Антихтонът на Данте

Сюжетът на Антихтонът на Данте започва в най-грамадния пещерен комплекс в Европа Гроте ди Фрасаси, където е намерено безжизнено тяло на жена, изхвърлено от подземните приливи на река Сентино.

повече информация

About the author

Ludmila Filipova was born on Easter 1977. She graduated from the University of National and World Economy – Sofia, with high honors, and was conferred Bachelor Degree in 2000. She is graduated from the City University, MBA Degree in General Management.

read more

Reviews

Reviews